Inschrijven buitenspel 6 mei

Ook dit jaar hebben wij weer een leuk buitenspel voor jullie (groep 3 t/m 8) bedacht. Dit spel vindt plaats op zaterdagmiddag 6 mei.

We verzamelen om 13:30 uur bij de speeltuin / kinderboerderij op de Holierhoek. De activiteit zal om 15:30 uur weer afgelopen zijn. Trek wel goede renschoenen aan.

Inschrijven Bloeiend Zijpe wandeldag

De afgelopen twee jaar zijn we met een groep leden van de gymvereniging naar Noord-Holland geweest om te wandelen op en rond de bloeiende bollenvelden. Beide keren was dit een groot succes en vandaar dat we ook nu weer de gelegenheid willen geven om met elkaar een dagje op stap te gaan en te genieten van de prachtige kleuren van allerlei soorten bloemen. Dit alles op 30 april aanstaande.

De wandeldag in het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld, is in de Kop van Noord-Holland. De wandelroute waar bijna geen asfalt aan te pas komt, maar voor 90% over het boerenbollenland gaat.

GVS-turnsters top op RK2

Zaterdag 22 april, het begin van de meivakantie 2017, stond voor rayon Delfland in het teken van de rayonkampioenschappen toestelturnen voor de iets lagere niveaus, oftewel RK2. Deze werden gehouden in sporthal “De Pijl” te Naaldwijk. Het was weer een lange wedstrijddag en verdeeld over vier wedstrijdronden kwamen vandaag zo’n 200 turnsters in actie van de verschillende verenigingen van het rayon. Op deze toestelwedstrijden werd per leeftijdscategorie en per niveau gestreden om de titels en prijzen op de toestellen evenwichtsbalk, brug ongelijk, vloer en sprong -> de ECHTE toestelspecialisten dus.

Lissa, Elise en Riëlle gaan regionaal

Op 6 mei vinden in de SportXperience te Amsterdam de regiowedstrijden plaatst van regio Zuid-Holland-Zuid. Namens GV Schipluiden zullen Lissa Hoek, Elise de Schipper en Riëlle van Leeuwen deelnemen aan deze wedstrijd.

Onze dames komen uit in de 4e divisie op niveau Senior D. De dames zijn ingedeeld in wedstrijdronde 4.

Om 18:00 uur starten ze met de warming up waarna op 18:10 uur de wedstrijd zal aanvangen. De prijsuitreiking zal ca. 20.20 uur plaats gaan vinden.

Turnsters GVS presteren knap op RK1

- Elise de Schipper zilver op balk in niveau D

Zaterdag 8 april 2017 vonden in de “Eminent” Turnhal Westland te Naaldwijk de eerste toestelwedstrijden plaats van rayon Delfland, waarbij de organisatie lag in handen van de Werkgroep Rayonkampioenschappen in samenwerking met de ontvangende verenigingen NTO Maasland en HSV 1946 Hoek van Holland. Verdeeld over drie wedstrijdronden kwamen ca. 150 turners en turnsters in actie. Per turn(st)ers mocht je inschrijven op maximaal drie toestellen. Bij de dames waren dit de toestellen evenwichtsbalk, brug ongelijk, vloer en sprong. Bij de heren rek, brug, ringen, voltige, vloer en sprong.

GVS leden stralen bij recreantenwedstrijd

Op zaterdag 1 april organiseerde Leonidas Dovido en SV De Lier in samenwerking met het Rayon de individuele recreanten kampioenschappen. Om 8.00 uur gingen de deuren van sportcentrum Vreeloo in De Lier open en konden de eerste van de 325 deelnemers deze dag naar binnen. Ook GV Schipluiden was deze dag actief met 23 leden, dit verdeeld over de zes wedstrijdronden. Voor de jongste leden de eerste echte wedstrijd op vreemd terrein na onze eigen onderlinge wedstrijden.

OW GVS zeer geslaagd!!

Op zaterdag 18 maart 2017 vonden in Schipluiden de Onderlinge Wedstrijden (OW) plaats van de plaatselijke gymnastiekvereniging GV Schipluiden. Door ca. 75 leden, de gehele TC en hun assistenten, het bestuur, de deskundige jury  en andere vrijwilligers was hier naar toe gewerkt. Het beloofde deze dag dan ook een heel spektakel te worden voor jong en oud. Om 12.00 uur gingen de deuren van de zaal van de Dorpshoeve open en zeven uur later gingen de deuren weer dicht en kon de zaal worden opgeruimd.

Abonneren op GV Schipluiden RSS